Waluta:
PLN

W związku z wprowadzeniem RODO prosimy Cię o zaakceptowanie naszej polityki prywatności.
Jeśli akceptujesz naszą politykę prywatności i znasz już swoje prawa możesz zamknąć niniejsze okienko.
Jeżeli nie akceptujesz polityki prywatności opuść stronę.

Prawo do reklamacji

Opublikowano:

REGULAMIN REKLAMACJI

1. Firma TV PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 12, 43-365 Wilkowice, nazywana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie towary w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 1 roku od daty ich odebrania przez Klienta.

2. Gwarant oświadcza, że odpowiada za jakość dostarczanych towarów i dokłada wszelkich starań, by dostarczane rzeczy były wolne od wad. W przypadku, gdy mimo tego, rzecz zakupiona przez Klienta posiada wadę fizyczną, powodującą niemożność użytkowania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, lub została wydana Klientowi w stanie niekompletnym, Klientowi przysługuje prawo do reklamowania w/w rzeczy.

3. W ramach reklamacji Klient może zażądać od Gwaranta:

 1. Nieodpłatnej naprawy rzeczy,
 2. Wymiany rzeczy na nową, lub jeśli powyższe jest niemożliwe:
  • Obniżenia ceny rzeczy,
  • Odstąpienia od umowy (wyłącznie, jeśli wada jest istotna).

4. Po otrzymaniu żądania od Klienta Gwarant zobowiązuje się ustosunkować w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy od Klienta do żądania.

5. Gwarant może odmówić spełnienia żądania Klienta, mając na uwadze techniczne możliwości jego wykonania, jak i koszty jakie niesie za sobą roszczenie. W tej sytuacji Klient może zmienić żądanie na inne zgodnie z podpunktem 3.

6. W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Gwarant może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować Klientowi naprawę lub wymianę towaru.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Aby reklamować zakupiony przez siebie towar należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

8.1. W celu reklamowania towaru należy skontaktować się z serwisem firmy pod numerem 33/471 17 33 w godzinach przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych tj. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku.

8.2. Podczas rozmowy z konsultantem zostanie ustalony sposób wysyłki reklamowanego towaru do Gwaranta. Dostępne są następujące sposoby wysyłki towaru do Gwaranta (zależne od rodzaju i wagi towaru oraz od możliwości Klienta):

 1. Wysyłka towaru Pocztą Polską poprzez usługę eZwrot
 2. Odbiór towaru od Klienta przez firmą kurierską (wyłącznie na zlecenie Gwaranta),

8.3. Jeśli podczas rozmowy Klienta z konsultantem serwisu zostanie wybrany eZwrot jako sposób wysyłki reklamowanego towaru wówczas, aby nadać paczkę należy:

 1. Zabezpieczyć i zapakować reklamowany towar dołączając do paczki wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (np. paragony fiskalny).
 2. Wejść na stronę https://ezwroty.poczta-polska.pl/
 3. Podać nazwę sklepu: TVPRODUCTS
 4. Wypełnić formularz podając swoje dane adresowe.
 5. Wydrukować i nanieść na paczkę wygenerowaną przez system etykietę adresową.
 6. Nadać paczkę w wybranym przez siebie urzędzie pocztowym.

8.4. Jeśli podczas rozmowy Klienta z konsultantem Serwisu zostanie wybrana Firma Kurierska jako sposób wysyłki reklamowanego towaru wówczas należy:

 1. Zabezpieczyć i zapakować reklamowany towar dołączając do paczki wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (np. paragony fiskalny).
 2. Oddać paczkę kurierowi w terminie ustalonym podczas rozmowy z konsultantem.

9. Dostawa niesprawnej rzeczy do Gwaranta, jak i jej zwrot po naprawie odbywa się nakoszt Gwaranta i wyłącznie na zasadach omówionych w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

10. Gwarancją nie są objęte wady towaru powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, obsługi lub użytkowania, które stoi w sprzeczności z instrukcją obsługi.

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki