Waluta:
PLN

W związku z wprowadzeniem RODO prosimy Cię o zaakceptowanie naszej polityki prywatności.
Jeśli akceptujesz naszą politykę prywatności i znasz już swoje prawa możesz zamknąć niniejsze okienko.
Jeżeli nie akceptujesz polityki prywatności opuść stronę.

Regulamin sklepu

Opublikowano:

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy tvprodukt.pl, działający pod adresem www.tvprodukt.pl oraz www.tvproducts.pl, prowadzony jest przez TV PRODUCTS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowej 12, 43-365 Wilkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000145854, z kapitałem zakładowym 50 000,00zł, NIP 553-22-45-265, REGON 072816033.
2. Sklep udostępnia swoim Klientom do kontaktu adres mailowy: sklep@tvproducts.pl, linie telefoniczną o numerze: 33/471 17 33, stronę www.tvproducts.pl oraz adres pocztowy: TV PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Parkowa 12, 43-365 Wilkowice.

§2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów. 2. Sklep – sklep wysyłkowy prowadzony przez firmę TV PRODUCTS Sp. z o.o., sprzedający towary drogą wysyłkową za pośrednictwem telefonów, poczty oraz Internetu. 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie. 4. Konsument - osoba fizyczna nie prowadzająca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego. 5. Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK). 6. Konto Klienta – Konto założone na Stronie Sklepu zawierające dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień. 7. Linie telefoniczne – linie o numerach 33 471 17 33 oraz 801 000 801 udostępniane przez Sklep dla Klientów.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem:
a) linii telefonicznych,
b) sieci internetowej,
c) poczty tradycyjnej.
2. Oferty sklepu dostępne są w postaci reklam prasowych, katalogów oraz stron internetowych.
3. Pełna informacja o wszystkich dostępnych towarach i usługach oferowanych przez Sklep znajduje się na stronie www.tvprodukt.pl.
4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Sklep zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, których wysokość określa cennik dostawy.
7. Ceny podane przy towarach w ofercie, z której korzysta Klient są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz modyfikowania ich. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
10. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
11. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty należy na adres sklepu nadać zamówienie zawierające dane zamawiającego oraz listę i ilość zamawianych towarów.
12. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem linii telefonicznej należy wybrać numer jednej z dostępnych Linii Telefonicznych. Po połączeniu się z Linią Telefoniczną Klient uzyska dostęp do Konsultanta BOK, który przeprowadzi Klienta przez proces zamówienia.
13. Linie telefoniczne dostępne są dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.
14. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej należy posiadać komputer bądź inne urządzenie posiadające możliwość przeglądania stron internetowych i dostęp do Internetu.
15. Sklep na stronach www.tvproducts.pl i www.tvprodukt.pl dostępny jest 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
16. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
17. Aby ułatwić dokonywanie zamówień na Stronie, Klient może założyć Konto Klienta. W celu jego założenia należy:
a) Uruchomić stronę internetową: www.tvprodukt.pl.
b) Kliknąć przycisk „Zarejestruj się” oraz wypełnić formularz podając dane osobowe Klienta oraz hasło dostępu.
c) Po zarejestrowaniu Klient otrzyma na swoją skrzynkę mailową link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywacji konta.
18. Sklep przyjmuje do realizacji zamówienia dokonane z aktywnych Kont Klienta oraz od Klientów nie posiadających Konta Klienta.
19. Zamówienia dokonanywane bez aktywnego Konta Klienta wymagają dokonania potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który Klient otrzymuje na adres email podany przy składaniu zamówienia.
20. W formularzu Konta Klienta zabronione jest umieszczanie danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
21. Przy składaniu zamówienia należy potwierdzić znajomość regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz sprawdzić prawidłowość zamówienia i potwierdzić ją poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy skutkując zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
22. Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
23. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon lub faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
24. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze, jeśli nastąpiła przedpłata, w możliwie najkrótszym czasie.
25. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
26. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem Linii Telefonicznych lub poczty e-mail.

§4. Formy płatności za zamówienie, terminy i sposoby dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) Płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni.
b) Przedpłata poprzez przelew bankowy, przelew elektroniczny, kartę płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. Termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
c) Płatność ratalna poprzez system eRaty Raty przez Internet (Santander Consumer Bank). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu uruchomienia kredytu przez Bank. Termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. W przypadku wybranych ofert oraz towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) do Paczkomatu InPost.
4. Cennik dostaw jest dostępny w ofercie, z której Klient składał zamówienie.
5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§5. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, będącej przedmiotem umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do przesyłki lud dostępnego na Stronie, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie powinno mieć jednak jednoznaczną formę odstąpienia od umowy.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od odebrania towaru, zaś w ciągu następnych 14 dni towar, będący przedmiotem odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta, co do wykonania prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że obie strony wyrażą jednoznaczną zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W celu zwrotu poniesionych kosztów Konsument musi odesłać do Sklepu rzecz będącą przedmiotem zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotowej rzeczy na adres Sklepu.
10. Dołączenie do przesyłki paragonu fiskalnego znacznie skraca i ułatwia procedurę.
11. Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Wyłącznie podpisany i prawidłowo wypełniony formularz (lub jego jednoznaczny odpowiednik) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.

13. Sklep zastrzega sobie prawo od odmowy przyjęcia zwrotu produktów, których testowanie przez użycie jest niemożliwe ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia. 

§6. Reklamacje i gwarancja

1. Zasady reklamowania zakupionych towarów określa szczegółowo Regulamin Reklamacji dostępny na Stronie, w siedzibie Sklepu oraz dołączanym do każdej przesyłki.
2. Zasady udzielania gwarancji określone są szczegółowo w Regulaminie Reklamacji dostępnym na Stronie, w siedzibie Sklepu oraz dołączanym do każdej przesyłki.

§7. Zużyty sprzęt i baterie

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres Sklepu.
2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§8. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Prawa Klienta zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatości, dostępnej na Stronie.

§9. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Strony.
3. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 10 dni od daty udostępnienia ich na Stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki